3 interne mersalg tips til virksomheder med dashboards

Internt er hvor virksomheder kan optimere sine mersalg mest selv.

 

Eksterne faktorer kan også hjælpe. En konkurrent kan gå konkurs og dine kunder mangler yderlig service, markedet kan stige og give kunderne flere penge mellem hænderne eller en virksomhedshistorie kan tilfældigvist gå viralt og skabe et kæmpe demand for jeres ydelser – men alt dette kan ikke garanteres.

 

Såvel som alt kan gå godt og torpedere en virksomhed, så kan eksterne faktorer også ødelægge dem – og det sker hele tiden.

 

Når alting går galt eksternt, så står de virksomheder tilbage, der klarer sig bedst internt.

 

Internt i virksomheden er der, hvor der er mest mulighed for optimering og én af de muligheder er ved at anvende dashboards.

 

Her er 3 interne tips til mersalg, som kan accelerere virksomheder med dashboards.

 

1. Visualisér nøgletal

Vidste du, at hjernen behandler visualiseringer omkring 60.000 gange hurtigere end tekst?

 

Nøgletal er alfa omega i en virksomhed. Det er de tal, der beskriver situationen som helhed i virksomheden bedst. Derfor er det vigtigt, at en virksomhedsejer kender sine nøgletal godt, sådan vedkommende bedst ved, hvor tiden er brugt bedst. Hvis din virksomhed ikke kender sine nøgletal så læs mere her.

 

Men det er ikke nødvendigvist nok kun at kende til sine nøgletal; det er næsten endnu vigtigere at følge med i deres udvikling.

 

Hvis der ikke vides, hvordan nøgletallene flytter sig med tiden, så vides der heller ikke, hvordan virksomheden flytter sig. Og hvis der ikke vides, hvor der kan optimeres, så vides der heller ikke, hvor der er potentiale for at skabe mersalg.

 

Et tip til mersalg ved at følge med i sine nøgletals udvikling er ved at vise dem på et dashboard. På et dashboard kan man få visualiseret de tal, som der ønskes at følge med i.

 

Okay, det er allerede gjort klart, hvorfor det er vigtigt at følge nøgletallene. Men hvorfor er det en fordel at visualisere dem?

 

Visualisering af data, og specielt af en virksomheds nøgletal, er et stærkt redskab for os mennesker. Vi forstår nemlig i gennemsnit visualiseringer bedre og hurtigere, end vi forstår tekst. Se bare nedenstående eksempel:

Grafisk illustration af visuelle elementer vs tekstelementer

Undersøgelser viser, at de fleste af os vil forstå billedet til venstre væsentligt hurtigere, end vi vil forstå teksten til højre.

 

Det samme gælder for visualiseringer af en virksomheds data. Hvis man hurtigere kan forstå sine tal og deres udvikling, så kan man også hurtigere agere på dem og måske endda opdage optimeringsmuligheder, som kan skaffe virksomheden mersalg.

 

Det er selvfølgelig sælgere, der har ansvaret for at drive merslag til virksomhedens fra dens eksisterende kunder og dette kan de ikke gøre alene. Styrk dit salg, ret fokus mod den mere tilgængelige datavisualisering på dashboardet og øg bundlinjen i din forretning ved at sælge mere til dem, som der kan vil sælges til.

 

Mønstrene i visualiseringerne viser med tiden, hvilke af dine kunder, der har interesse i at blive kontaktet af jeres sælgere. Anvend dashboards og hjælp dem af dine kunder der gerne vil hjælpes noget mere.

 

Du kan læse mere om, hvordan visualiseringer af data kan hjælpe virksomheder her.

2. Skab engagement med gamification

Vidste du, at 70% af initiativer relateret til en virksomheds transformation fejler grundet manglende engagement fra ansatte?

 

Ansattes engagement i en virksomhed er uden tvivl vigtig. Hvis flertallet er ligeglade med virksomhedens, så er der kun mindretallet tilbage til at drive mersalg – hvilket måske ikke er nok til at klare sig imod konkurrenterne.

 

Hvis optimeringsmuligheder opdages eller ændringer behøves, så er en virksomheds ansatte den vigtigste brik i at få opgaverne tilbage på sporet. Men hvad hvis de ikke ønsker at ændre deres rutiner?

 

Her er gamification et stærkt værktøj!

 

Gamification er, når man anvender elementer fra spil til at engagere brugere. I en virksomhedskontekst er det altså, når man tilføjer et spilelement til en arbejdsproces i håb om, at det engagerer de ansatte.

 

Der er mange forskellige måder, hvorpå en virksomhed kan implementere spilelementer i arbejdsprocesser. Bare se på nedenstående billede:

Forklaring af hvad gamification er og indebærer

Billede af Ezector

 

Spilelementer, eller spilmekanikker, kan altså resultere i de listede spildynamikker. Så at tildele udfordringer eller point i de individuelle afdelinger kan resultere i øget præstation.

 

Hvordan kan praktisk anvendelse af gamification så se ud i en virksomhed?

 

Først skal der findes ud af, hvad virksomheden gerne vil opnå ved at anvende gamification.

 

Lad os sige at en virksomhed ønskede at skabe mersalg via venlig intern konkurrence. Dette kunne gøres ved at anvende dashboards til at vise både salgsafdelingens- og marketingsafdelingens salgstal.

 

Når disse tal er sidestillet på en skærm, så bliver det klart for alle, hvilken én af afdelingerne der genererer flest salg. Heri kommer der en konkurrence mellem disse to afdelinger om, hvem der kan generere flest salg til virksomheden.

 

Et andet godt eksempel på succesfuld gamification i en virksomhed er Next Jump. Denne virksomhed ønskede, at medarbejderne skulle begynde at træne regelmæssigt. Men selvom de implementerede et træningscenter i egne lokaler, så kunne de ikke motivere deres ansatte til at træne.

 

“Det var først, da han gjorde det, at dyrke motion, til en konkurrence, at resultaterne viste sig. Og hvordan gør han så det? For det første indfører han ranglister og synlige pointtavler så medarbejdene kan følge med i, hvem der træner mest. For det andet gør han medarbejdernes arbejdsteams til deres træningsteams. Så de nu sammen optjener point til en samlet stilling på ranglisterne.

 

Disse to tiltag gjorde motion til både en social aktivitet og en konkurrence. Resultat: 80% af medarbejderne træner nu regelmæssigt.” – fra Lederindsigt

 

Intern konkurrence var altså vejen til at motivere medarbejderne til at træne regelmæssigt. Selvom det ikke har en direkte korrelation til mersalg, så må man formode, at sunde ansatte har bedre forudsætninger til at drive en sund virksomhed på den lange bane.

 

Forestil dig hvis du kunne anvende samme formel i virksomheden rettet mod at sælge mere til eksisterende kunder. At kunne gøre mersalg til en leg for dine sælgere og markedsføring, opdage via datavisualisering hvilke af dine kunder der kunne gavnes af mere salg og skabe en generel interesse for mersalg som salgskanal.

 

Gamification er et stærkt værktøj til at gøre dette til en realitet og dashboards kan hjælpe dette på vej hos jer.

 

Læs også: Gamification som den interne styrke i virksomheden

3. Tag datadrevne beslutninger

Vidste du, at datadrevne virksomheder i gennemsnit er 6% mere profitable end deres konkurrenter?

 

Mængden af data der flyder rundt bliver større og større og i den forbindelse bliver virksomheder også bedre og bedre til at generere deres egen data. Så data er der nok af i mange tilfælde – men hvorfor er det overhovedet vigtigt at bruge dem i sin beslutningstagen?

 

Man kan starte med at stille en række spørgsmål for at se, om du overhovedet kan bruge data i din hverdag:

  • Har du nogensinde oplevet, at et initiativ ikke resulterede i dét, som du forventede?
  • Har du nogensinde været i tvivl om, hvorfor et nøgletal udviklede sig, som det gjorde?
  • Har du nogensinde haft svært ved at finde ud af, hvilken én af flere veje vil være mest fordelagtig?

 

Hvis nogen beslutningstagere i virksomheden kunne svare ja til bare ét af disse spørgsmål, så kunne de drage fordel af at anvende data til at tage datadrevne beslutninger.

 

Med et dashboard hængende på kontorvæggen bliver det nemmere at sidestille mavefornemmelsen og tage objektive beslutninger baseret på virksomhedens vigtigste nøgletal.

Animeret skærm med forskellige visualiseringer af data

At anvende et dashboard er heller ikke en kritik til beslutningstagerne og deres forrige beslutningsprocesser.

 

Tværtimod er det et værktøj, som kan hjælpe dem med at træffe beslutninger baseret på virksomhedens seneste data, hvilket alle i sidste ende kommer til at drage fordel af.

 

I bedste tilfælde kan det lede til en åbenbaring af, hvilke af dine kunder der ønsker mere af jer. Om dine kunder så ønsker at øge deres services, skabe flere leads med jeres hjælp eller noget helt tredje, det ved virksomhedens beslutningstagere bedst.

 

Men dashboardet ved bedst, hvordan datadrevne beslutninger gøres nemmere at opnå og mere tilgængelige. Hvis du vil øge din indsigt i virksomhedens data, sælge mere til dine kunder og generelt styrke bundlinjen med yderligere salg, så er et dashboard en god kandidat til at styrke din virksomheds interne optimeringsarsenal.

 

Hvilke afdelinger kan drage nytte af dashboards?

Alle afdelinger er forskellige og mennesketyper er forskellige fra virksomhed til virksomhed – om det er salg, markedsføring eller ledelsen. Men fælles for alle er kunderne og bundlinjen i fokus og alle kan drage fordel af, at en given afdelingen kan sælge mere end førhen.

 

Nedenstående er eksempler på typiske afdelinger i en virksomhed, der kunne drage fordel af at anvende et dashboard til at opdage mersalg muligheder til kunder, som rent faktisk gerne vil sælges til.

 

Læs også: 3 initiativer der forbedrer motivation af medarbejdere

Salg og marketing

Salg og marketing dashboard på bærbar computer

Disse afdelinger skal være i stand til at tage få, fokuserede beslutninger baseret på rigtig meget data. Specielt i takt med at verden bliver mere digital og mange virksomheder har muligheden for at udvide sine produkter og services til udlandet, så er der endnu flere tal at holde styr på.

 

Salgs- og marketingsafdelingen kan derfor drage stor nytte af at have et dashboard hængende på kontorvæggen. De både viser og visualiserer de nøgletal, som afdelingerne skal bruge til at forstå og tage beslutninger baseret på virksomhedens nuværende situation.

 

Optimeringsmuligheder bliver nemmere at opdage og faldgruber bliver nemmere at undgå. Mavefornemmelsen efterlades ved døren og datadrevne beslutninger er klar til at drive mersalg til virksomheden. Nu er alle på bølgelængde med hinanden om, hvor det giver mening at anvende mersalg til at øge bundlinjen.

 

Logistik

Ansat sidder på en bærbar computer og kigger på data

Logistikafdelingen står med distributionen af de varer, som potentielt får hele virksomheden til at køre rundt. Hvis de ikke altid har fingeren på pulsen med de seneste data, så kan det i værste fald være katastrofalt for dem selv, kunderne og eventuelle mellemled.

 

Denne afdeling kunne opnå en åbenlys fordel ved at anvende sig af et dashboard. Når alle virksomhedens nøgletal udvikler sig på minutbasis, så giver det altid afdelingen mulighed for at få det fulde overblik over situationen.

 

Når overblikket er konstant, så er det også nemmere at se, hvor man kan gøre det bedre. Vejen til mersalg er mindre åbenlys i denne afdeling, men når alle i virksomheden arbejder sammen om at forstå deres data, så opnås en synergi, der kan være fordelagtig på alle niveauer i en forretning.

 

Ledelse

Marketingsansat analyserer datavisualiseringsdiagram på sin tablet

Ledelsen står med overblikket over hele virksomheden. Denne afdeling skal stå for at tage de helt store beslutninger, som kan ændre kursen både for det bedre og det værre. Derfor er det vigtigt at være informeret omkring enhver detalje, inden en beslutning tages.

 

Med et dashboard slipper ledelsen heldigvis for at være uformeret, inden drastiske initiativer skal tages i brug. Datavisualisering og datadrevne beslutninger hjælper afdelingen med at træffe de beslutninger, der hjælper med at tage de mest fordelagtige valg.

 

Med et gamification aspekt i de andre afdelinger har ledelsen også et værktøj til at motivere medarbejderne ved brug af dashboards. Når arbejderne er motiverede til at deltage i venlig konkurrence internt, så bliver mersalg en naturlig medfølger.

 

Ønsker I mersalg med jeres egne dashboards?

Vil du gerne bestille et eller flere dashboards, sådan du kan visualisere dine data og opdage mere åbenlyse muligheder for mersalg? Du kan læse mere om vores priser og vores process her. Ellers kan du altid kontakte os på vores email: salg@dashboard.nu også vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Læs også: Hvad er et dashboard?