Datadreven ledelse – faldgruber og muligheder du bør kende

At lede i en virksomhed kan være en kompleks opgave i mange tilfælde. Der skal både holdes styr på, at virksomheden går den rigtige vej, alt imens medarbejderne skal ledes på den rette måde.

 

Blandingen mellem fokus på virksomhedens retning og medarbejdernes retning kan være udfordrende at overkomme til tider, hvor ledelsen ikke er sikker på, hvilken retning de bør tage.

 

Derfor er datadreven ledelse en fordel for hele organisationen, da ledelsen får en mulighed for at sidestille den umiddelbare mavefornemmelse og rette deres fulde fokus imod dataene for at finde sine svar.

 

Men selvom datadrevne ledere kan være fordelagtige i at lede en virksomhed på den rette vej, så er der stadig faldgruber, som der skal tages hensyn til, for ellers kan det ende med at blive til en ulempe.

 

Leder planlægger strategi for virksomheden

Faldgruber

Datadreven ledelse kommer både med sine fordele og sine ulemper og det gælder for dig om at navigere udenom ulemperne, sådan du kan udnytte fordelene til sit fulde.

 

Pas på de følgende faldgruber der er nemmest at falde for.

Hård data er ikke den eneste type data

Datadreven ledelse handler om at tage beslutninger udelukkende baseret på data, men her er det vigtigt at huske, at der findes andre data end dem, som dit økonomisystem for eksempel tilbyder.

 

Misforstå mig ikke – denne type data er også vigtig at tage i betragtning, når virksomhedsstrategier skal lægges, men det ville være en fejl kun at anvende sådanne tal.

 

Data indsamlet fra økonomisystemer og andre tracking værktøjer kan vi kalde for hårde data

 

Her er det vigtigt, at du ikke glemmer at inkludere de bløde data i den datadrevne ledelse.

 

Modsat hårde data der findes i form af objektive tal, så er bløde data mere subjektive i natur. Eksempler på disse kunne være tilfredshedssamtaler med medarbejderne, observationer af adfærd i kantinemiljøet eller personlige genkaldelser af møder.

 

Denne type data er lige så vigtig at inkludere i en datainformeret ledelse, da den kan have en lige så stor betydning for virksomheden. Strategier kan trods alt ikke udarbejdes, hvis menneskerne bag arbejdet ikke er med på den.

Kommunikationen bliver for abstrakt

Produktive virksomhedsstrategier kan være svære at udarbejde og de kan være endnu sværere at kommunikere forståeligt ud til de af dine medarbejdere, der nu skal følge den.

 

Men det betyder ikke, at du ikke skal forsøge!

 

Når du som leder har akkumuleret en hel masse data og har brugt dem til at udarbejde den mest fordelagtige strategi, så er den jo ikke meget værd på den lange bane, hvis du ikke kan forklare den til resten af virksomheden.

 

Hvis du for eksempel er en mellemleder og du har lagt en strategi for én eller flere afdelinger, så er det vigtigt, at du fra starten gør det klart, hvad det er, at du vil undersøge, før du har rodet dig ud i at gøre hele processen for abstrakt.

 

Brug evt. nedenstående model næste gang du skal gennem en længere og kompleks beslutningsproces.

 

datadreven virksomhedsproces

Når du så har været denne proces igennem og endelig er klar til at træffe en beslutning baseret på den nye viden fra dataene, så mangler du kun at finde ud af, hvordan du får kommunikeret dette ud til resten af virksomheden.

 

For at kunne konkretisere dette bedst muligt kan du stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvad gjorde datamaterialet mig klogere på?
  • Hvad var formålet med at indhente data?
  • Hvilke beslutninger skal jeg være i stand til at træffe, når datamaterialet ligger klart?

 

Hvis du kan svare på disse spørgsmål, så bliver det nemmere for virksomheden at forstå, hvorfor du har truffet de beslutninger, som du nu har.

Data leder ikke for dig

Du indsamler både hårde og bløde data, din kommunikation er skarp – nu skal du faktisk til at lede. Data er kun en hjælp til at vide, hvad der skal gøres. Du skal stadig lede folk.

 

Det lyder umiddelbart simpelt, men det kan være nemt at forsvinde i analyser af det ene og det andet og komme til at glemme, at det faktisk er dig, der skal styre skibet på dette kurs.

 

Du har nu opfundet kompasset og udarbejdet skattekortet, men hvis der ikke er nogen til at organisere matroserne på dækket, så bliver skibet aldrig sejlet hen til skatten.

 

Hvis vi ser bort fra piratanalogien, så står pointen stadig: Datadreven ledelse er stadig ledelse – bare med data.

 

 

Nok er der nogle faldgruber, som man skal styre væk fra, når man anvender datainformeret ledelse i virksomheden. Men hvis dette gøres korrekt, så er der også store muligheder at indhente.

Muligheder

Mulighederne med datadreven ledelse kan være mange, hvis man anvender det korrekt og følgende er blot få eksempler på dette.

Skab dialog baseret på dataene

Sammen med datadrevet ledelse følger en stor mængde af akkumuleret tal naturligt og dette kan også bruges til medarbejdernes fordel.

 

Selvfølgelig får de også udbytte af de strategier, som ledelsen udarbejder, men med store datamængder bliver det også muligt at skabe en dialog på arbejdspladsen. En dialog om hvorfor tingene ser ud, som de gør – hvorfor nogle tal går op og andre går ned.

 

En undersøgelse af 858 skandinaviske ledere viser, at 59% af lederne vurderes som at være “for lidt” direkte, når de er utilfredse med en indsats.

LVI360, LEAD & Kaiser Leadership

 

Hvis den akkumulerede data, som datadrevne ledere indsamler, skaber dialog, så kan sådanne samtaler vedrørende utilfredshed med indsats også blive mindre ubehagelige. Det kommer til at være klart for den givne medarbejder, at det ikke er en personlig reprimande; utilfredsheden er udelukkende baseret på data, der ikke udvikler sig på den rette måde.

 

På samme måde bliver det også nemmere at belønne medarbejdere, der har gjort en ekstraordinær indsats, da dataene vil afspejle dette.

 

Så brug den akkumulerede data, som datadrevet ledelse følger med sig, til at skabe dialog – både den positive og negative slags.

Skab en datadrevet kultur

Hvis virksomheden har en stor datamængde og der kan skabes dialog omkring denne, så er alle forudsætningerne på plads for at skabe en datadrevet kultur.

Dele til en datadrevet kultur

Billede af Lead

 

Ligesom data spiller en central rolle i datadreven ledelse, så er dét at bruge data hele omdrejningspunktet for virksomheden med en datadrevet kultur. Alle beslutninger, alle overvejelser – alt gøres med både hårde og bløde data i baghovedet.

 

Dette betyder, at det ikke kun er ledelsen, der får mulighed for at have en indflydelse på beslutninger.

 

Hvis det kun er ledelsen, der har adgang til den akkumulerede data, så er det også kun ledelsen, der kan se det store billede af situationen.

 

Med en typisk “støttende” ledelsesstil i Skandinavien, ifølge undersøgelsen af LVI360, LEAD & Kaiser Leadership, er det også fordelagtigt for en datadrevet ledelse at give dataene til hele virksomheden og støtte alle de gode initiativer, der bliver taget derudfra.

 

Datadrevet ledelse kan på den måde forvandle sig ind til datadrevet kultur, hvis du lader den.

 

Men hvilke konkrete tiltag skal en virksomhed tage, før de kan forvandle deres arbejdskultur?

Gennemsigtighed i virksomhedens situation

En arbejdskultur drevet af data promoverer at kigge på nøgletal, inden beslutninger skal tages. Dette kommer med den fordel, at de ansatte altid har en forståelse for, hvordan virksomhedens situation står til.

 

Denne gensidige forståelse blandt medarbejderne skaber en gennemsigtighed.

 

Hvis dine kolleger ved, hvordan situationen står til, så er der også en chance for, at de ved, hvor der kræves nogle ændringer. Derfor er der også en chance for, at de ved, hvorfor visse beslutninger bliver taget i stedet for andre.

 

 Når alle medarbejderne ved, hvorfor visse tiltag bliver taget i brug i stedet for andre, så har den datadrevne kultur trumfet i virksomheden. 

 

Den tilstedeværende gennemsigtighed muliggør en kollektiv forståelse for virksomheden og dens situation. Dette åbner op for kommunikation, der sætter virksomheden i fokus og tilsidesætter egoer.

Åben, ærlig og direkte kommunikation

Når en virksomheds data er gennemsigtige og medarbejderne forstår dem, så åbnes der også op for kommunikationen internt.

 

Den kan blive åben, fordi der tages udgangspunkt i data og de taler for sig selv, hvis de bruges rigtigt. Den kan blive ærlig, fordi dataene reflekterer virksomhedens reelle situation mere end en mavefornemmelse kan. Den kan blive direkte, fordi der ingen grund er til at lade egoer drive afdelinger, hvis alle kan se tallene for, hvad der virker og hvad der ikke virker.

 

Gennemsigtigheden i en kultur præget af data åbner altså samtalerne, tilsidesætter mavefornemmelser og fjerner egodannelse.

 

Kommunikationen kommer dermed udelukkende til at være præget af, hvordan man kan drive virksomhed bedst muligt. Alle andre faktorer bliver sekundære, så længe arbejdskulturen tillader det.

Prioritér ressourcerne korrekt

Når virksomhedens situation er gennemsigtig og den interne kommunikation blandt medarbejderne er præget af data, så giver det ledere frihed til at træffe de beslutninger, der har den største impact på organisationen.

 

De får råderummet til at allokere ressourcerne på de mest fordelagtige pladser og parkere dem, der er en hindring for den generelle vækst.

 

Den datadrevne arbejdskultur tillader ændringer i alle størrelser og kapaciteter, så længe tallene spiller og argumenterne er på plads.

 

Hvis en meget drastisk ændring skal tages og medarbejdere potentielt skal opsiges grundet omstrukturering, så er det en selvfølge, at det kommer til at have en negativ effekt på moralen på kort sigt – det er kun naturligt.

 

Men så længe resten af virksomheden forstår, hvorfor denne beslutning blev taget, så er der en større chance for, at udviklingen kan vedvares på den lange bane.

En datadrevet ledelse efterlader mavefornemmelsen derhjemme

Citat til hvad datadrevet ledelse kommer med sig

Ledelse af faglighed betyder her – en velinformeret ledelse. Velinformeret for eksempel gennem datadreven ledelse.

 

En faglig ledelse får nemlig muligheden for udelukkende at tage beslutninger baseret på at bruge data. Dette betyder også,  at de får muligheden for at efterlade mavefornemmelsen derhjemme, inden de tager på arbejde.

 

Vi siger ikke, at mavefornemmelsen nødvendigvist er et dårligt værktøj at anvende, når der skal tages beslutninger. Men vi har vist alle oplevet, at den har taget fejl fra tid til anden. På den måde er data mere pålidelig at bruge på den lange bane.

 

Det samme gælder desuden for hele den virksomhed med en datadrevet kultur.

 

Hvis dette er gældende, så har alle muligheden for at møde op og tage velinformerede beslutninger baseret på den samme data og ikke baseret på individuelle mavefornemmelser.

 

Implementér datadreven ledelse og du får muligheden for at udskifte “jeg tror” med “jeg ved”.

Et værktøj til implementering af datadreven ledelse

Nu kender du til faldgruberne og mulighederne ved datadrevet ledelse og føler dig måske klar til at afprøve dette i din egen virksomhed.

 

Men hvordan bærer man sig ad med at implementere dette? Et dashboard kan være svaret på dette spørgsmål.

 

Et dashboard er en visualisering på et skærmbillede, der viser en given virksomheds nøgletal som både tal og visualiseringer. Den viste data kan visualiseres på mange måder såsom via grafer, tabeller, pie-charts og andre visuelle elementer. På den måde bliver dataene nemmere at forstå og huske, viser undersøgelser.

Eksempel på datavisualisering på dashboard

Dashboardet trækker data ud fra dine egne systemer via integrationer og opdaterer den viste data hvert 3. minut. 

 

Hvis din virksomhed fik hængt skærme op rundt omkring på kontoret og fik visualiseret jeres vigtigste data, så bliver både en datadrevet ledelse og kultur til en realitet. Dataene står for skue for alle medarbejdere og alle kan derfor bidrage med indsigt til, hvordan optimeringsmuligheder kan udnyttes og faldgruber undgås.

 

Med et dashboard får din virksomhed et værktøj til at blive datadrevet.

 

 

Læs også: 4 ting dashboards hjælper ledelsen med

Ønsker du et værktøj til datainformeret ledelse?

Vil du gerne bestille et dashboard eller har du spørgsmål til processen? Du kan læse mere om vores priser og vores proces her. Ellers kan du altid kontakte os på vores email: salg@dashboard.nu også vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.